Weeb Akademi Kadıköy Bilgisayar Kursu
info@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 |
 

Aspx-C Sharp (C#)

Bölüm-1 : Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)

Weeb Akademi

 

- Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı(using VS 2008) .
- NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
- CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
- C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
- Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
- Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
- Class Library oluşturmak - Class – Object kavramlarının anlatımı
- Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
- OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
- Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
- UML Class Diagram
- Tek ve çok boyutlu diziler
- Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
- Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
- Generic programming
- Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
- Threads
- Serialization
- Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
- Attribute Programming
- File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
- LINQ (Language Integrated Query) ile koleksiyonlar üzerinde sorgulamalar yapmak
- Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
- Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
- Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
- DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
- Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Katmanlı mimarilere(3-tier, n-tier) giriş ve Data Access Layer(Veri erişim katmanı) gerçekleştirimi
- Facade, Abstract Factory gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
- SQL to LINQ ile veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirimi
- LINQ’nun katmanlı mimarilerdeki rolleri - HTML dilinin temel özellikleri
- Cascading Style Sheet(css) kullanımı
- Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri - ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
- HttpRequest ve HttpResponse
- Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
- Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
- State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
- Application ve Cache arasındaki farklar ve her bir state management yöntemlerinin farkları artıları ve eksileri
- Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).GridView üzerinde ayrıca uzunca durulacaktır
- WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak. Kullanmanın yararları ve nerelerde kullanılması gerektiği
- Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek
- Global.asax kullanımı - Themes ve Javascript kullanımı
- Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
- Katmanlı mimariler(3-tier, n-tier) ile ASP.Net projelerinin bütünlüğü ve nasıl oluşturulacağı
- ASP.NET projelerinde performansa yönelik dikkat edilmesi konular
- ASP.NET projelerinde authentication ve authorization işlemlerinin Membership API’ler ve özel sınıflarla gerçekleştirimi
- ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı - ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)
- Web Service mantığı ve kullanım alanları (soap, wsdl, uddi, xml, asmx file)
- Visual Studio ile Web Service oluşturma ve bu web servisi Windows, asp.net, mobile cihazlardan ve Java dilinden kullanma
- Hazır, başkaların tarafından yapılan web servislerinin .NET uygulamalarında kullanılması
- Web Servislerinde Authentication ve Authorization .
- Net Remoting & Remote Object kavramlarının anlatılması, örneklenmesi ve kullanım alanları
- Socket programlama ile chat uygulamaları geliştirmek
- WCF Servis yapısı mantığı ve kullanım alanları
- WCF Service oluşturmak ve kullanmak
- SQL ve T-SQL
- Stored Procedured ve Functions
- View, Trigger, Geçici tablolar
- Transaction kavramı ve gerçekleştirimi
- SQL Server & XML
- Flat Files ile çalışmak
- Backup, Restore, Copy ve Move işlemleri
- Index Fragmentation ve Shrink Database
- Http End Points
- Log Shipping
- Sql Server içinde C# kullanımı
- ER Diagrams
- UML ile database modelling
- Gereksinimleri belirleme ve kavramsal model çıkartma
- Normalization
- Oracle Database modelling tool
- Büyük bir projenin ortaya konup veri tabanı tasarımın çıkarılması

Bölüm-2 : Object Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)
Bölüm-3 : Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)
Bölüm-4 : Database Processes (ADO.NET & SQL to LINQ)
Bölüm-5 : ASP.NET ile Web Programlama
Bölüm-6 : Distributed Applications (Web Service, .NET Remoting, WCF Services)
Bölüm-7 : Yazılım uzmanları için Sql Server
Bölüm-8 : Database Modelling and Design

İş Olanakları

Yazılım Firmaları
  
Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
  
Kendi Yazılımlarını Hazırlamak isteyenler
 
  

kadıköy c# c sharp eğitimi

 
 
 
 

Aspx-C Sharp (C#)

Soru Cevap

  • Eğitim Süresi Ne Kadar?

    Eğitim Süreleri Hakkında Bilgi Almak İçin Lütfen Bizi Arayın .
  • Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekli

  • Eğitim Sonunda İş Olanakları Sunuyor musunuz ?

  • EĞİTİM İÇERİĞİ

 

İş Ortaklarımız

Weeb Akademi

Kurumumuz 5 kişilik özel sınıflar ve 10 kişilik grup eğitimlerimizle beraber 200 kişilik kapasiteye sahip bir eğitim kurumudur.

aspx c# kursu | aspx c# eğitimi | visual studio | c# asp.net | Syntax Eğitimi | Visual Studio kullanımı

Yeni İş Fırsatları Weeb Akademide.

Weeb Akademi Mesleki Eğitimler Kurumu