Weeb Akademi Kadıköy Bilgisayar Kursu
info@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 |
 

Aspx-C Sharp (C#)

Bölüm-1 : Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)

Weeb Akademi

 

 • Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı(using VS 2008)
 • NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
 • CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
 • C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
 • Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
 • Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
 • Class Library oluşturmak
 • Class – Object kavramlarının anlatımı
 • Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
 • OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
 • Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
 • UML Class Diagram
 • Tek ve çok boyutlu diziler
 • Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
 • Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
 • Generic programming
 • Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
 • Threads
 • Serialization
 • Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
 • Attribute Programming
 • File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
 • LINQ (Language Integrated Query) ile koleksiyonlar üzerinde sorgulamalar yapmak
 • Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
 • Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
 • Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
 • DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
 • Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Katmanlı mimarilere(3-tier, n-tier) giriş ve Data Access Layer(Veri erişim katmanı) gerçekleştirimi
 • Facade, Abstract Factory gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
 • SQL to LINQ ile veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirimi
 • LINQ’nun katmanlı mimarilerdeki rolleri
 • HTML dilinin temel özellikleri
 • Cascading Style Sheet(css) kullanımı
 • Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri
 • ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
 • HttpRequest ve HttpResponse
 • Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
 • Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
 • State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
 • Application ve Cache arasındaki farklar ve her bir state management yöntemlerinin farkları artıları ve eksileri
 • Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).GridView üzerinde ayrıca uzunca durulacaktır
 • WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak. Kullanmanın yararları ve nerelerde kullanılması gerektiği
 • Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek
 • Global.asax kullanımı
 • Themes ve Javascript kullanımı
 • Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
 • Katmanlı mimariler(3-tier, n-tier) ile ASP.Net projelerinin bütünlüğü ve nasıl oluşturulacağı
 • ASP.NET projelerinde performansa yönelik dikkat edilmesi konular
 • ASP.NET projelerinde authentication ve authorization işlemlerinin Membership API’ler ve özel sınıflarla gerçekleştirimi
 • ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı
 • ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)
 • Web Service mantığı ve kullanım alanları (soap, wsdl, uddi, xml, asmx file)
 • Visual Studio ile Web Service oluşturma ve bu web servisi Windows, asp.net, mobile cihazlardan ve Java dilinden kullanma
 • Hazır, başkaların tarafından yapılan web servislerinin .NET uygulamalarında kullanılması
 • Web Servislerinde Authentication ve Authorization
 • Net Remoting & Remote Object kavramlarının anlatılması, örneklenmesi ve kullanım alanları
 • Socket programlama ile chat uygulamaları geliştirmek
 • WCF Servis yapısı mantığı ve kullanım alanları
 • WCF Service oluşturmak ve kullanmak
 • SQL ve T-SQL
 • Stored Procedured ve Functions
 • View, Trigger, Geçici tablolar
 • Transaction kavramı ve gerçekleştirimi
 • SQL Server & XML
 • Flat Files ile çalışmak
 • Backup, Restore, Copy ve Move işlemleri
 • Index Fragmentation ve Shrink Database
 • Http End Points
 • Log Shipping
 • Sql Server içinde C# kullanımı
 • ER Diagrams
 • UML ile database modelling
 • Gereksinimleri belirleme ve kavramsal model çıkartma
 • Normalization
 • Oracle Database modelling tool
 • Büyük bir projenin ortaya konup veri tabanı tasarımın çıkarılması

 

Bölüm-2 : Object Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)

Bölüm-3 : Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)

Bölüm-4 : Database Processes (ADO.NET & SQL to LINQ)

Bölüm-5 : ASP.NET ile Web Programlama

Bölüm-6 : Distributed Applications (Web Service, .NET Remoting, WCF Services)

Bölüm-7 : Yazılım uzmanları için Sql Server

Bölüm-8 : Database Modelling and Design

 

 

İş Olanakları

Yazılım Firmaları
  
Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
  
Kendi Yazılımlarını Hazırlamak isteyenler
 
  

 

Weeb Akademi

80 Şubesiyle köklü bir kuruluş olan ihtiyaç akademi İstanbul anadolu yakasında Weeb Akademi Bilişim Bölümüyle Kadıköy Merkezde yer almaktadır. Çevre semtlerden ulaşım tren ve diğer toplu taşıma araçları kullanılarak kolayca yapılabilmektedir.

aspx c# kursu aspx c# eğitimi | visual studio | c# asp.net | Syntax Eğitimi | Visual Studio kullanımı |NET Teknolojisi 

Yeni İş Fırsatları Weeb Akademide.

Weeb Akademi Mesleki Eğitimler Kurumu